nGày 19/02/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 11/10/2018

Lịch phát sóng Max by HBO 11/10/2018
JACKIE BROWN/JACKIE BROWN01:00 – 03:40
CÔ GÁI NHÀ BÊN/THE GIRL NEXT DOOR03:40 – 05:35
CHUYỆN TRÊN TÀU ĐIỆN NGẦM: NHỮNG CÂU CHUYỆN TỪ LÒNG ĐẤT/SUBWAY STORIES: TALES FROM THE UNDERGROUND05:35 – 07:05
BÍ MẬT L.A./L.A. CONFIDENTIAL07:05 – 09:30
BIÊN NIÊN SỬ NARNIA: SƯ TỬ, PHÙ THỦY & TỦ QUẦN ÁO/THE CHRONICLES OF NARNIA: THE LION, THE WITCH & THE WARDROBE 09:30 – 12:00
THẾ GIỚI MIỀN TÂY 107/WESTWORLD S107: TROMPE L’OEIL12:00 – 13:05
CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 409/BALLERS S40913:05 – 13:35
BẠN KHÔNG HIỂU JACK/YOU DON’T KNOW JACK13:35 – 16:00
Ý ĐỊNH GIẾT NGƯỜI/A VIEW TO A KILL16:00 – 18:20
NUÔI DẠY HELEN/RAISING HELEN18:20 – 20:30
/MIKE JUDGE PRESENTS: TALES FROM THE TOUR BUS S20120:30 – 21:00
SỨC NÓNG/HEAT21:00 – 23:55
ELEKTRA/ELEKTRA23:55 – 2

 

Lịch phát sóng Max by HBO 11/10/2018