nGày 18/10/2018

Lịch phát sóng Max by HBO 10/8/2018

Lịch phát sóng Max by HBO 10/8/2018
ĐỔ MÁU VÌ ĐIỀU ĐÓ/BLEED FOR THIS00:50 – 02:55
KHỦNG LONG/DINOSAUR02:55 – 04:25
CĂN HỘ ĐÚP/DUPLEX04:25 – 06:05
BÀN TAY ĐƯA NÔI/THE HAND THAT ROCKS THE CRADLE06:05 – 08:05
Ý ĐỊNH GIẾT NGƯỜI/A VIEW TO A KILL08:05 – 10:25
QUYỂN SÁCH BÓNG TỐI: PHÙ THỦY THỊ TRẤN BLAIR PHẦN 2/BOOK OF SHADOWS: BLAIR WITCH 210:25 – 12:00
TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 310/GAME OF THRONES S310: MHYSA12:00 – 13:15
BUỔI HỘI TRƯỜNG TRUNG HỌC CỦA ROMY VÀ MICHELE/ROMY AND MICHELE’S HIGH SCHOOL REUNION13:15 – 14:55
CHỨNG MINH/PROOF14:55 – 16:45
CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY (2014)/ROBOCOP (2014)16:45 – 18:50
CONSTANTINE/CONSTANTINE18:50 – 21:00
CƠN THỊNH NỘ CỦA CÁC TITAN/WRATH OF THE TITANS21:00 – 22:50
HỘI ĐÁNH LỘN/FIGHT CLUB22:50 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 10/8/2018