nGày 23/10/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 10/5/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 10/5/2019
NHỮNG VỊ THÁNH VÀ NHỮNG VỊ TƯỚNG / GODS AND GENERALS00:55 – 04:40
NHIỆM VỤ HỎA TINH / MISSION TO MARS04:40 – 06:40
CÔ BÉ PHÓNG LỬA / FIRESTARTER06:40 – 08:45
ĐIỆP VIÊN NHÍ PHẦN 2: HÒN ĐẢO CỦA NHỮNG GIẤC MƠ ĐÃ MẤT / SPY KIDS 2: ISLAND OF LOST DREAMS08:45 – 10:35
CƠN BÃO HOÀN HẢO / THE PERFECT STORM10:35 – 12:55
NGƯỜI ANH ĐẾN RỒI! / THE BRITS ARE COMING!12:55 – 14:35
LÂU ĐÀI MA ÁM / THE HAUNTED MANSION14:35 – 16:15
NHỮNG VỊ THÁNH VÀ NHỮNG VỊ TƯỚNG / GODS AND GENERALS16:15 – 20:00
GIĂNG BẪY / ENTRAPMENT20:00 – 22:00
HOA HẬU FBI PHẦN 2: VŨ KHÍ VÀ SẮC ĐẸP / MISS CONGENIALITY 2: ARMED AND FABULOUS22:00 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 10/5/2019