nGày 25/03/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 10/11/2018

Lịch phát sóng Max by HBO 10/11/2018
JOHNNY ENGLISH00:05 – 01:40
THẦY TU MÌNH ĐỒNG DA SẮT01:40 – 03:35
ROB ROY03:35 – 06:00
KHIÊU VŨ CÙNG BẦY SÓI06:00 – 09:05
LỜI THỀ NGUYỆN09:05 – 11:00
MIKE JUDGE PRESENTS: TALES FROM THE TOUR BUS S20211:00 – 11:30
MỎ ĐÁ 10511:30 – 12:30
PHÒNG 104 20112:30 – 13:00
PHÒNG 104 20213:00 – 13:30
KIM CƯƠNG LÀ VĨNH CỬU13:30 – 15:40
TÀU CON THOI MOONRAKER15:40 – 17:55
JOHNNY ENGLISH17:55 – 19:30
PHÒNG 104 20119:30 – 20:00
PHÒNG 104 20220:00 – 20:30
MIKE JUDGE PRESENTS: TALES FROM THE TOUR BUS S20220:30 – 21:00
SÁT THỦ MỸ21:00 – 23:00
GIỜ CAO ĐIỂM 223:00 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 10/11/2018