nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 10/10/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 10/10/2019
NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI/ RETURN OF THE LIVING DEAD PART II01:40 – 03:15
STARSKY & HUTCH/ STARSKY & HUTCH03:15 – 05:05
TRỞ LẠI TƯƠNG LAI PHẦN 3/ BACK TO THE FUTURE PART III05:05 – 07:10
PAPILLON (2017) / PAPILLON (2017)07:10 – 09:30
XIN CHÀO CÁC QUÝ CÔ/ HELLO LADIES: THE MOVIE09:30 – 11:00
MANTICORE/ MANTICORE11:00 – 12:40
STARSKY & HUTCH/ STARSKY & HUTCH12:40 – 14:30
TRỞ LẠI TƯƠNG LAI PHẦN 3/ BACK TO THE FUTURE PART III14:30 – 16:35
NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI/ RETURN OF THE LIVING DEAD PART II16:35 – 18:10
ĐÀO THOÁT ĐẾN THẮNG LỢI/ ESCAPE TO VICTORY18:10 – 20:15
SAU ÁNH HOÀNG HÔN/ AFTER THE SUNSET20:15 – 22:00
MIỀN HƯ ẢO 108/ THE TWILIGHT ZONE S108: POINT OF ORIGIN22:00 – 22:50
PHÒNG 104 304/ ROOM 104 S30422:50 – 23:15
SÁT THỦ MỸ/ AMERICAN ASSASSIN23:15 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 10/10/2019