23 November, 2020

Lịch phát sóng Max by HBO 1/9/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:15 DEAD IN THE WATER
02:00 DỊ NHÂN PHẦN 2
04:15 ABRAHAM LINCOLN: THỢ SĂN MA CÀ RỒNG
06:00 MUHAMMAD ALI’S GREATEST FIGHT
07:40 BLACK RAIN
09:45 BAD BOYS II
12:10 A.C.O.D.
13:40 THE TWILIGHT ZONE S2
14:25 DRUNK PARENTS
16:00 AFTER THE SUNSET
17:40 WARM SPRINGS
19:45 ROOM 104 S4
20:15 X-MEN
22:00 X2: X-MEN UNITED