14 May, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 1/5/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 1/5/2021

00:35:00 THE SPECIALIST : CHUYÊN GIA
02:20:00 MOBSTERS : KẺ CƯỚP
04:00:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 908
04:30:00 12 ROUNDS 3: LOCKDOWN : 12 VIÊN ĐẠN: PHONG TỎA
06:00:00 THE LOVE GURU : QUÂN SƯ TÌNH YÊU
07:30:00 FRACTURE : KHE HỞ
09:20:00 TREMORS 4: THE LEGEND BEGINS : NHỮNG CƠN CHẤN ĐỘNG PHẦN 4: HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU
11:00:00 PATH TO WAR : ĐƯỜNG ĐẾN CHIẾN TRANH
13:40:00 A SCORE TO SETTLE : MỐI THÙ PHẢI TRẢ
15:25:00 SUGARTIME : THỜI KHẮC NGỌT NGÀO
17:10:00 WITHOUT A PADDLE : KHÔNG MỘT MÁI CHÈO
18:50:00 WITHOUT A PADDLE: NATURE’S CALLING : KHÔNG MỘT MÁI CHÈO: THIÊN NHIÊN VẪY GỌI
20:20:00 DRAGONHEART: VENGEANCE : TRÁI TIM RỒNG: BÁO THÙ
22:00:00 DOOM PATROL S1 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 108
22:50:00 SNAKES ON A PLANE : RẮN TRÊN MÁY BAY
Lịch phát sóng Max by HBO 1/5/2021