17 April, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 1/3/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 1/3/2021

01:20:00 CHAPPIE
03:20:00 BLOWN AWAY : NỔ TUNG
05:20:00 KNIGHT AND DAY : NHƯ NGÀY VÀ ĐÊM
07:10:00 THE WEDDING SINGER : CA SĨ ĐÁM CƯỚI
08:50:00 PATH TO WAR : ĐƯỜNG ĐẾN CHIẾN TRANH
11:30:00 CHAPPIE
13:25:00 BLOWN AWAY : NỔ TUNG
15:25:00 CATCH ME IF YOU CAN : HÃY BẮT TÔI NẾU CÓ THỂ
17:45:00 TOMB RAIDER : KẺ CƯỚP MỘ
19:40:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 899
20:10:00 KNIGHT AND DAY : NHƯ NGÀY VÀ ĐÊM
22:00:00 TOMB RAIDER : KẺ CƯỚP MỘ
23:55:00 WAIST DEEP : KHÔNG CÒN ĐƯỜNG LUI
Lịch phát sóng Max by HBO 1/3/2021