nGày 21/04/2019

Lịch phát sóng Max 26/6/2018

Lịch phát sóng Max 26/6/2018

00:00 SUCCESSION S104

00:30 ANGEL EYES : ĐÔI MẮT THIÊN THẦN

02:20 ROCKY II : ROCKY II

04:30 THE BLAIR WITCH PROJECT : DỰ ÁN PHÙ THỦY THỊ TRẤN BLAIR

06:00 RESIDENT EVIL : APOCALYPSE : VÙNG ĐẤT MA QUÁI : TẬN THẾ

07:45 THE WARRIORS GATE : CỔNG CHIẾN BINH

09:40 THE MAN IN THE IRON MASK : NGƯỜI MANG MẶT NẠ SẮT

12:00 HELLO LADIES S101 : PILOT : XIN CHÀO CÁC QUÝ CÔ 101

12:28 HELLO LADIES S102 : THE LIMO : XIN CHÀO CÁC QUÝ CÔ 102

13:10 ROCKY II : ROCKY II

15:20 THE LEISURE CLASS : TẦNG LỚP AN NHÀN

16:55 ACE VENTURA : PET DETECTIVE : ACE VENTTURA : THÁM TỬ THÚ CƯNG

18:30 SUCCESSION S104 :

19:45 WESTWORLD S210 : THẾ GIỚI MIỀN TÂY 210

21:00 ZOOKEEPER : NGƯỜI TRÔNG SỞ THÚ

22:50 DIVERGENT : NHỮNG KẺ DỊ BIỆT

Lịch phát sóng Max 26/6/2018