nGày 20/03/2019

Lịch phát sóng Max 18/4/2018

Lịch phát sóng Max 18/4/2018

00:00 DAREDEVIL : DAREDEVIL

00:55 SUPERNOVA : SIÊU TÂN TINH

02:35 SPECIES II : GIỐNG NÒI PHẦN 2

04:10 ANGEL EYES : ĐÔI MẮT THIÊN THẦN

07:30 THUNDERBALL : SẤM SÉT

09:50 AROUND THE WORLD IN 80 DAYS : VÒNG QUANH THẾ GIỚI TRONG 80 NGÀY

12:00 THE LEFTOVERS S304 : GDAY MELBOURNE : NHỮNG NGƯỜI BỊ BỎ LẠI 304

13:05 MAN ON A LEDGE : NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRÊN GỜ TƯỜNG

14:55 THE HAND THAT ROCKS THE CRADLE : BÀN TAY ĐƯA NÔI

16:55 SING STREET : BAN NHẠC SING STREET

18:50 CHOCOLAT : SÔ CÔ LA

21:00 LEGALLY BLONDE : LUẬT SƯ TÓC VÀNG HOE

22:45 SIN CITY : THÀNH PHỐ TỘI LỖI

Lịch phát sóng Max 18/4/2018