nGày 19/02/2019

Lịch phát sóng Max 17/7/2018

Lịch phát sóng Max 17/7/2018
CÔNG VIÊN WICKER/WICKER PARK00:30 – 02:35
CÁI ÁC THƯỜNG TRỰC: KIẾP SAU/RESIDENT EVIL: AFTERLIFE02:35 – 04:20
HẬN THÙ/THE GRUDGE04:20 – 06:00
ANH CHỈ ĐƯỢC SỐNG HAI LẦN/YOU ONLY LIVE TWICE06:00 – 08:05
BẮT CÓC/ABDUCTION08:05 – 10:00
BÀN TAY ĐƯA NÔI/THE HAND THAT ROCKS THE CRADLE10:00 – 12:00
TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 202/GAME OF THRONES S202: THE NIGHT LANDS12:00 – 13:00
NHỮNG KẺ CAN TRƯỜNG 103/THE BRAVE S103: THE GREATER GOOD13:00 – 13:50
QUY ĐỊNH CỦA XƯỞNG RƯỢU TÁO/THE CIDER HOUSE RULES13:50 – 16:00
PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 761/HOLLYWOOD ON SET 76116:00 – 16:25
VẬT SẮC 102/SHARP OBJECTS S10216:25 – 17:40
KẾ NGHIỆP 107/SUCCESSION S10717:40 – 18:55
CẢNH SÁT ROBOT 2/ROBOCOP 218:55 – 21:00
ĐIỆP VIÊN NHÍ/SPY KIDS21:00 – 22:40
ÔNG BÀ SMITH/MR. & MRS. SMITH22:40 – 23:59
Lịch phát sóng Max 17/7/2018