nGày 20/04/2019

Lịch phát sóng Max 17/4/2018

Lịch phát sóng Max 17/4/2018

00:00 BARRY S104 : BARRY 104

01:05 MAN ON A LEDGE : NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRÊN GỜ TƯỜNG

02:55 THE ENGLISH PATIENT : BỆNH NHÂN NGƯỜI ANH

05:40 WAR : CUỘC CHIẾN

07:30 THE HOBBIT : THE DESOLATION OF SMAUG : NGƯỜI HOBBIT : CHỐN HOANG TÀN CỦA SMAUG

10:20 PRECIOUS CARGO : MÓN HÀNG QUÝ GIÁ

12:00 THE LEFTOVERS S303 : CRAZY WHITEFELLA THINKING : NHỮNG NGƯỜI BỊ BỎ LẠI 303

13:05 TOMORROWLAND : THẾ GIỚI TƯƠNG LAI

15:25 AROUND THE WORLD IN 80 DAYS : VÒNG QUANH THẾ GIỚI TRONG 80 NGÀY

17:35 FACE/OFF : LẬT MẶT

20:00 SILICON VALLEY S504 : THUNG LŨNG SILICON 504

20:30 BARRY S104 : BARRY 104

21:00 CHOCOLAT : SÔ CÔ LA

23:10 DAREDEVIL : DAREDEVIL

Lịch phát sóng Max 17/4/2018