nGày 21/04/2019

Lịch phát sóng Max 16/7/2018

Lịch phát sóng Max 16/7/2018
BUỔI HỘI TRƯỜNG TRUNG HỌC CỦA ROMY VÀ MICHELE/ROMY AND MICHELE’S HIGH SCHOOL REUNION00:30 – 02:10
BỆNH DỊCH/CONTAGION02:10 – 04:05
PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 761/HOLLYWOOD ON SET 76104:05 – 04:30
PHÙ THỦY THỊ TRẤN BLAIR/BLAIR WITCH04:30 – 06:10
GOLDFINGER/GOLDFINGER06:10 – 08:10
NHỮNG KẺ CAN TRƯỜNG 103/THE BRAVE S103: THE GREATER GOOD08:10 – 09:00
VẬT SẮC 102/SHARP OBJECTS S10209:00 – 10:00
KẾ NGHIỆP 107/SUCCESSION S10710:00 – 11:00
TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 110/GAME OF THRONES S110: FIRE AND BLOOD11:00 – 12:00
TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 201/GAME OF THRONES S201: THE NORTH REMEMBERS12:00 – 13:00
CON THÚ/THE ANIMAL13:00 – 14:35
JFK/JFK14:35 – 17:50
CÂN BẰNG/EQUILIBRIUM17:50 – 19:45
HỘI 12 CỦA OCEAN/OCEAN’S TWELVE19:45 – 22:00
VẬT SẮC 102/SHARP OBJECTS S10222:00 – 23:15
KẾ NGHIỆP 107/SUCCESSION S10723:15 – 23:59
Lịch phát sóng Max 16/7/2018