nGày 25/03/2019

Lịch phát sóng Max 16/4/2018

Lịch phát sóng Max 16/4/2018

00:00 AVENGERS : AGE OF ULTRON : NHỮNG KẺ BÁO THÙ : THỜI ĐẠI ULTRON

00:15 THE HOBBIT : THE DESOLATION OF SMAUG : NGƯỜI HOBBIT : CHỐN HOANG TÀN CỦA SMAUG

03:05 UNDERWORLD : THẾ GIỚI NGẦM

05:15 THE MAN WITH THE GOLDEN GUN : NGƯỜI ĐÀN ÔNG VỚI KHẨU SÚNG VÀNG

07:55 OCEANS ELEVEN : HỘI 11 CỦA OCEAN

10:00 SILICON VALLEY S504 : THUNG LŨNG SILICON 504

10:30 BARRY S104 : BARRY 104

11:00 THE LEFTOVERS S301 : THE BOOK OF KEVIN : NHỮNG NGƯỜI BỊ BỎ LẠI

12:10 THE LEFTOVERS S302 : DONT BE RIDICULOUS : NHỮNG NGƯỜI BỊ BỎ LẠI

13:20 BOOK OF SHADOWS : BLAIR WITCH 2 : QUYỂN SÁCH BÓNG TỐI : PHÙ THỦY THỊ TRẤN BLAIR PHẦN 2

14:55 LICENCE TO KILL : GIẤY PHÉP GIẾT NGƯỜI

17:15 HOLLYWOOD ON SET 748 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 748

17:40 BLEED FOR THIS : ĐỔ MÁU VÌ ĐIỀU ĐÓ

19:45 EYE IN THE SKY : THIÊN NHÃN

21:35 PRECIOUS CARGO : MÓN HÀNG QUÝ GIÁ

23:15 SILICON VALLEY S504 : THUNG LŨNG SILICON 504

23:45 BARRY S104 : BARRY 104

Lịch phát sóng Max 16/4/2018