nGày 14/10/2019

Lịch phát sóng HTV9 ngày 3/5/2019

Lịch phát sóng HTV9 ngày 3/5/2019
04:56
Phim tài liệu: Đại tướng Lê Đức Anh
06:00
Thời sự HTV sáng
06:30
Chương trình 60s sáng
06:55
Lễ viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh
08:02
Phim tài liệu: Đại tướng Lê Đức Anh
09:06
Phim tài liệu: Sử ký truyền hình chiến tranh Việt Nam – Thông điệp gửi nước lớn
09:30
Phim tài liệu: Sử ký truyền hình chiến tranh Việt Nam – Chính sách ngoại giao cây tre
10:02
Phim tài liệu: Sử ký truyền hình chiến tranh Việt Nam – Lợi ích quốc gia trên hết
10:34
Hòa nhạc thính phòng: Hành trình âm nhạc châu Âu
11:00
Truyền hình trực tiếp: Lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh
Lịch phát sóng HTV9 ngày 3/5/2019