nGày 17/07/2019

Lịch phát sóng HTV9 ngày 12/5/2019

Lịch phát sóng HTV9 ngày 12/5/2019
00:00
Sao thế giới
00:30
Congo – Di sản cuối cùng của hành tinh xanh
01:00
Muốn ăn phải lăn vào bếp
01:25
Sao và sự kiện
01:45
Vitamin cười 2018
02:30
Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa đặc biệt
04:00
Sợi mì và những huyền thoại
04:20
Congo – Di sản cuối cùng của hành tinh xanh
04:45
Sao thế giới
05:05
Sao và sự kiện
05:45
Tiếp sóng Bản tin buổi sáng
06:25
Nuôi dưỡng tâm hồn
06:30
Congo – Di sản cuối cùng của hành tinh xanh
07:00
Vitamin cười 2018
07:55
Nuôi dưỡng tâm hồn
08:00
Sợi mì và những huyền thoại
08:30
Sao và sự kiện
09:00
Thiên tài sao băng
09:55
Muốn ăn phải lăn vào bếp
10:30
Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa đặc biệt
11:15
Sao thế giới
11:45
Nhanh như chớp nhí – Mùa 2
13:45
Muốn ăn phải lăn vào bếp
14:15
Congo – Di sản cuối cùng của hành tinh xanh
14:45
Sợi mì và những huyền thoại
15:15
Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa đặc biệt
16:25
Khám phá Malaysia cùng Martin Yan – Phần 2
17:00
Sao và sự kiện
17:30
Vitamin cười 2018
18:30
Sao thế giới
19:00
Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa đặc biệt
20:00
Nhanh như chớp nhí – Mùa 2
21:30
Muốn ăn phải lăn vào bếp
22:00
Vitamin cười 2018
23:00
Bản tin buổi tối
23:30
Sợi mì và những huyền thoại
Lịch phát sóng HTV9 ngày 12/5/2019