nGày 17/07/2019

Lịch phát sóng HTV9 ngày 11/5/2019

Lịch phát sóng HTV9 ngày 11/5/2019
00:00
Vitamin cười 2018
01:00
Congo – Di sản cuối cùng của hành tinh xanh
01:25
Sợi mì và những huyền thoại
01:45
Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 13
02:30
Sao và sự kiện
02:50
Khám phá Malaysia cùng Martin Yan – Phần 2
03:15
Nội chiến mẹ kế và con dâu
04:00
Sao thế giới
04:20
Sao và sự kiện
04:45
Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa đặc biệt
05:45
Tiếp sóng Bản tin buổi sáng
06:25
Nuôi dưỡng tâm hồn
06:30
Sợi mì và những huyền thoại
07:00
Sao và sự kiện
07:25
Nuôi dưỡng tâm hồn
07:30
Sao thế giới
08:00
Muốn ăn phải lăn vào bếp
08:30
Khám phá Malaysia cùng Martin Yan – Phần 2
09:00
Thiên tài sao băng
09:55
Congo – Di sản cuối cùng của hành tinh xanh
10:20
Sao và sự kiện
11:00
Nội chiến mẹ kế và con dâu
11:45
Trả thù chồng
12:45
Vitamin cười 2018
13:45
Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa đặc biệt
14:35
Thông tin tổng hợp HTV2
14:45
Khám phá Malaysia cùng Martin Yan – Phần 2
15:15
Sao thế giới
15:45
Sợi mì và những huyền thoại
16:25
Muốn ăn phải lăn vào bếp
17:00
Trái tim hai mặt
18:00
Bàn tay tội ác
18:45
Sao và sự kiện
19:00
Ngọn lửa đức hạnh
20:00
Xinê Việt tại nhà: Bộ ba rắc rối
22:00
Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa đặc biệt
23:00
Bản tin buổi tối
23:30
Muốn ăn phải lăn vào bếp
Lịch phát sóng HTV9 ngày 11/5/2019