13 May, 2021

Lịch phát sóng HTV3 ngày 8/5/2021

Lịch phát sóng HTV3 ngày 8/5/2021

00:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
00:30
Pororo và những người bạn
01:00
Xin chào Jadoo
01:30
Vùng đất luyện rồng
02:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
02:30
Vùng đất luyện rồng
03:00
Xin chào Jadoo
03:30
Heo Peppa
04:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
04:30
Heo Peppa
05:00
Xin chào Jadoo
05:30
Pororo và những người bạn
06:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
06:30
Pororo và những người bạn
07:00
Xin chào Jadoo
07:30
Heo Peppa
08:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
08:30
Vùng đất luyện rồng
09:00
Xin chào Jadoo
09:30
7 viên ngọc rồng
10:00
Heo Peppa
10:30
Vùng đất luyện rồng
11:00
Xin chào Jadoo
11:30
Cát tường thiên bảo
12:30
Sao nhập ngũ
13:30
Rồng rắn lên mây: Sự tích hoa cúc chi
14:30
Pororo và những người bạn
15:00
Vùng đất luyện rồng
15:30
7 viên ngọc rồng
16:00
Heo Peppa
16:30
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
17:00
Pororo và những người bạn
17:30
Vùng đất luyện rồng
18:00
Cát tường thiên bảo
19:00
Xin chào Jadoo
19:30
7 viên ngọc rồng
20:00
Sao nhập ngũ
21:00
Rồng rắn lên mây: Sự tích hoa cúc chi
22:00
Xin chào Jadoo
22:30
Vùng đất luyện rồng
23:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
23:30
Heo Peppa
Lịch phát sóng HTV3 ngày 8/5/2021