13 May, 2021

Lịch phát sóng HTV3 ngày 7/5/2021

Lịch phát sóng HTV3 ngày 7/5/2021

00:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
00:30
Heo Peppa
01:00
Vùng đất luyện rồng
01:30
Những bài học thú vị
02:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
02:30
Heo Peppa
03:00
Vùng đất luyện rồng
03:30
Heo Peppa
04:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
04:30
Heo Peppa
05:00
Vùng đất luyện rồng
05:30
Heo Peppa
06:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
06:30
Heo Peppa
07:00
Vùng đất luyện rồng
07:30
Những bài học thú vị
08:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
08:30
Heo Peppa
09:00
Xin chào Jadoo
09:30
Vùng đất luyện rồng
10:00
7 viên ngọc rồng
10:30
Heo Peppa
11:00
Sao nhập ngũ
11:30
Cát tường thiên bảo
12:30
Công lý
13:30
Những bài học thú vị
14:00
Heo Peppa
14:30
Vùng đất luyện rồng
15:00
Xin chào Jadoo
15:30
Heo Peppa
16:00
Những bài học thú vị
16:30
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
17:00
Heo Peppa
17:30
Vùng đất luyện rồng
18:00
Cát tường thiên bảo
19:00
Công lý
20:00
Sao nhập ngũ
21:00
Rồng rắn lên mây: Sự tích hoa cúc chi
22:00
Xin chào Jadoo
22:30
Những bài học thú vị
23:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
23:30
Heo Peppa
Lịch phát sóng HTV3 ngày 7/5/2021