8:18 AM - 09/12/2021

Lịch phát sóng HTV3 ngày 4/10/2021

Lịch phát sóng HTV3 ngày 4/10/2021

02:30
HEO PEPPA
03:00
XIN CHÀO JADOO
03:30
HEO PEPPA
04:00
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
04:30
HEO PEPPA
05:00
XIN CHÀO JADOO
05:30
HEO PEPPA
06:00
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
06:30
HEO PEPPA
07:00
XIN CHÀO JADOO
07:30
NHỮNG BÀI HỌC THÚ VỊ
08:00
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
08:30
HEO PEPPA
09:00
PORORO VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
09:30
DORAEMON – CHÚ MÈO MÁY ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI
10:00
HEO PEPPA
10:30
PORORO VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
11:00
VUI CÙNG CON – HÁT CÙNG CON
11:30
NỘI GIÁN SONG SINH
12:30
NƠI ÁNH DƯƠNG SOI CHIẾU
13:30
NHỮNG BÀI HỌC THÚ VỊ
14:00
HEO PEPPA
14:30
PORORO VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
15:00
DORAEMON – CHÚ MÈO MÁY ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI
15:30
HEO PEPPA
16:00
NHỮNG BÀI HỌC THÚ VỊ
16:30
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
17:00
HEO PEPPA
17:30
DORAEMON – CHÚ MÈO MÁY ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI
18:00
NỘI GIÁN SONG SINH
19:00
NƠI ÁNH DƯƠNG SOI CHIẾU
20:00
VUI CÙNG CON – HÁT CÙNG CON
20:30
XIN CHÀO JADOO
21:00
DORAEMON – CHÚ MÈO MÁY ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI
21:30
HEO PEPPA
22:00
VUI CÙNG CON – HÁT CÙNG CON
22:30
NHỮNG BÀI HỌC THÚ VỊ
23:00
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
23:30
HEO PEPPA
Lịch phát sóng HTV3 ngày 4/10/2021