3 March, 2021

Lịch phát sóng HTV3 ngày 30/12/2020

Lịch phát sóng HTV3 ngày 30/12/2020

00:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
00:30
Những bài học thú vị
01:00
Biệt đội Badanamu
01:30
Vùng đất luyện rồng
02:00
Những bài học thú vị
02:30
Biệt đội Badanamu
03:00
Những bài học thú vị
03:30
Heo Peppa
04:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
04:30
Những bài học thú vị
05:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
05:30
Heo Peppa
06:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
06:30
Những bài học thú vị
07:00
Biệt đội Badanamu
07:30
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
08:00
Heo Peppa
08:30
Vùng đất luyện rồng
09:00
Xin chào Jadoo
09:30
Biệt đội Badanamu
10:00
7 viên ngọc rồng
10:30
Vùng đất luyện rồng
11:00
Đại mỹ nhân
12:00
Ngày mai trời lại nắng
13:00
Những bài học thú vị
13:30
Biệt đội Badanamu
14:00
Vùng đất luyện rồng
14:30
Xin chào Jadoo
15:00
Heo Peppa
15:30
Biệt đội Badanamu
16:00
Những bài học thú vị
16:30
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
17:00
Heo Peppa
17:30
Vùng đất luyện rồng
18:00
Xin chào Jadoo
18:30
7 viên ngọc rồng
19:00
Ngày mai trời lại nắng
20:00
Rồng rắn lên mây: Cây tre trăm đốt
20:30
Xin chào Jadoo
21:00
Rồng rắn lên mây: Sự tích hoa râm bụt
22:00
Biệt đội Badanamu
22:30
Xin chào Jadoo
23:00
7 viên ngọc rồng
23:30
Heo Peppa
Lịch phát sóng HTV3 ngày 30/12/2020