12:07 PM - 22/01/2022

Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/6/2021

Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/6/2021

02:30
Vùng đất luyện rồng
03:00
Xin chào Jadoo
03:30
Heo Peppa
04:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
04:30
Heo Peppa
05:00
Xin chào Jadoo
05:30
Pororo và những người bạn
06:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
06:30
Heo Peppa
07:00
Pororo và những người bạn
07:30
Heo Peppa
08:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
08:30
Vùng đất luyện rồng
09:00
Xin chào Jadoo
09:30
Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai
10:00
Heo Peppa
10:30
Vùng đất luyện rồng
11:00
Xin chào Jadoo
11:30
Vạch trần tội ác
12:30
Conan: Sát thủ bắn tỉa không tưởng
14:30
Pororo và những người bạn
15:00
Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai
15:30
7 viên ngọc rồng
16:00
Heo Peppa
16:30
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
17:00
Pororo và những người bạn
17:30
Vùng đất luyện rồng
18:00
Vạch trần tội ác
19:00
Xin chào Jadoo
19:30
Pororo và những người bạn
20:00
Conan: Sát thủ bắn tỉa không tưởng
22:00
Xin chào Jadoo
22:30
Vùng đất luyện rồng
23:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
23:30
Heo Peppa
Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/6/2021