3:02 PM - 20/10/2021

Lịch phát sóng HTV3 ngày 2/10/2021

Lịch phát sóng HTV3 ngày 2/10/2021

02:30
VÙNG ĐẤT LUYỆN RỒNG
03:00
XIN CHÀO JADOO
03:30
HEO PEPPA
04:00
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
04:30
HEO PEPPA
05:00
XIN CHÀO JADOO
05:30
PORORO VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
06:00
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
06:30
PORORO VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
07:00
HEO PEPPA
07:30
DORAEMON – CHÚ MÈO MÁY ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI
08:00
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
08:30
VÙNG ĐẤT LUYỆN RỒNG
09:00
XIN CHÀO JADOO
09:30
DORAEMON – CHÚ MÈO MÁY ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI
10:00
HEO PEPPA
10:30
VÙNG ĐẤT LUYỆN RỒNG
11:00
XIN CHÀO JADOO
11:30
NỘI GIÁN SONG SINH
12:30
SAO NHẬP NGŨ
13:30
RỒNG RẮN LÊN MÂY: SỰ TÍCH HOA RÂM BỤT
14:30
PORORO VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
15:00
VÙNG ĐẤT LUYỆN RỒNG
15:30
XIN CHÀO JADOO
16:00
HEO PEPPA
16:30
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
17:00
PORORO VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
17:30
DORAEMON – CHÚ MÈO MÁY ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI
18:00
NỘI GIÁN SONG SINH
19:00
XIN CHÀO JADOO
19:30
PORORO VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
20:00
SAO NHẬP NGŨ
21:00
RỒNG RẮN LÊN MÂY: SỰ TÍCH HOA RÂM BỤT
22:00
XIN CHÀO JADOO
22:30
VÙNG ĐẤT LUYỆN RỒNG
23:00
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
23:30
HEO PEPPA
Lịch phát sóng HTV3 ngày 2/10/2021