12:40 PM - 22/01/2022

Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/6/2021

Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/6/2021

00:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
00:30
Heo Peppa
01:00
Vùng đất luyện rồng
01:30
Những bài học thú vị
02:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
02:30
Heo Peppa
03:00
Vùng đất luyện rồng
03:30
Heo Peppa
04:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
04:30
Heo Peppa
05:00
Vùng đất luyện rồng
05:30
Heo Peppa
06:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
06:30
Heo Peppa
07:00
Vùng đất luyện rồng
07:30
Những bài học thú vị
08:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
08:30
Heo Peppa
09:00
Xin chào Jadoo
09:30
Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai
10:00
Heo Peppa
10:30
Xin chào Jadoo
11:00
Sao nhập ngũ
11:30
Vạch trần tội ác
12:30
Mặt nạ quân chủ
13:30
Những bài học thú vị
14:00
Heo Peppa
14:30
Vùng đất luyện rồng
15:00
Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai
15:30
Heo Peppa
16:00
Những bài học thú vị
16:30
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
17:00
Heo Peppa
17:30
Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai
18:00
Vạch trần tội ác
19:00
Mặt nạ quân chủ
20:00
Sao nhập ngũ
21:00
Rồng rắn lên mây: Của thiên trả địa
22:00
Xin chào Jadoo
22:30
Những bài học thú vị
23:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
23:30
Heo Peppa
Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/6/2021