30 October, 2020

Lịch phát sóng HTV3 ngày 16/10/2020

00:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
00:30
Những bài học thú vị
01:00
Pororo và những người bạn
01:30
Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai
02:00
Những bài học thú vị
02:30
Pororo và những người bạn
03:00
Những bài học thú vị
03:30
Heo Peppa
04:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
04:30
Những bài học thú vị
05:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
05:30
Heo Peppa
06:00
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
06:30
Những bài học thú vị
07:00
Biệt đội Badanamu
07:30
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
08:00
Heo Peppa
08:30
Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai
09:00
Xin chào Jadoo
09:30
Pororo và những người bạn
10:00
7 viên ngọc rồng
10:30
Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai
11:00
Đại mỹ nhân
12:00
Ngày mai trời lại nắng
13:00
Những bài học thú vị
13:30
Pororo và những người bạn
14:00
Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai
14:30
Xin chào Jadoo
15:00
Heo Peppa
15:30
Pororo và những người bạn
16:00
Những bài học thú vị
16:30
Cô bé Masha và Chú gấu xiếc
17:00
Heo Peppa
17:30
Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai
18:00
Xin chào Jadoo
18:30
Pororo và những người bạn
19:00
Ngày mai trời lại nắng
20:00
Vui cùng con – Hát cùng con
20:30
Xin chào Jadoo
21:00
Đại mỹ nhân
22:00
Pororo và những người bạn
22:30
Xin chào Jadoo
23:00
Pororo và những người bạn
23:30
Heo Peppa