17 January, 2021

Lịch phát sóng HTV3 ngày 16/1/2021

00:00
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
00:30
PORORO VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
01:00
XIN CHÀO JADOO
01:30
DORAEMON – CHÚ MÈO MÁY ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI
02:00
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
02:30
VÙNG ĐẤT LUYỆN RỒNG
03:00
XIN CHÀO JADOO
03:30
HEO PEPPA
04:00
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
04:30
HEO PEPPA
05:00
XIN CHÀO JADOO
05:30
PORORO VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
06:00
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
06:30
PORORO VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
07:00
XIN CHÀO JADOO
07:30
HEO PEPPA
08:00
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
08:30
DORAEMON – CHÚ MÈO MÁY ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI
09:00
XIN CHÀO JADOO
09:30
7 VIÊN NGỌC RỒNG
10:00
HEO PEPPA
10:30
VÙNG ĐẤT LUYỆN RỒNG
11:00
XIN CHÀO JADOO
11:30
BỐ TÔI LÀ NGƯỜI HÙNG
12:30
SAO NHẬP NGŨ
13:00
SAO NHẬP NGŨ: PHIÊN BẢN NHÍ
13:30
RỒNG RẮN LÊN MÂY: TAM VÀ TỨ
14:30
PORORO VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
15:00
VÙNG ĐẤT LUYỆN RỒNG
15:30
7 VIÊN NGỌC RỒNG
16:00
HEO PEPPA
16:30
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
17:00
PORORO VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
17:30
DORAEMON – CHÚ MÈO MÁY ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI
18:00
VÙNG ĐẤT LUYỆN RỒNG
18:30
BỐ TÔI LÀ NGƯỜI HÙNG
19:00
XIN CHÀO JADOO
19:30
7 VIÊN NGỌC RỒNG
20:00
SAO NHẬP NGŨ
20:30
SAO NHẬP NGŨ: PHIÊN BẢN NHÍ
21:00
RỒNG RẮN LÊN MÂY: TAM VÀ TỨ
22:00
XIN CHÀO JADOO
22:30
VÙNG ĐẤT LUYỆN RỒNG
23:00
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
23:30
HEO PEPPA