9 March, 2021

Lịch phát sóng HTV3 ngày 12/1/2021

Lịch phát sóng HTV3 ngày 12/1/2021

00:00
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
00:30
HEO PEPPA
01:00
XIN CHÀO JADOO
01:30
NHỮNG BÀI HỌC THÚ VỊ
02:00
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
02:30
HEO PEPPA
03:00
XIN CHÀO JADOO
03:30
HEO PEPPA
04:00
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
04:30
HEO PEPPA
05:00
XIN CHÀO JADOO
05:30
HEO PEPPA
06:00
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
06:30
HEO PEPPA
07:00
XIN CHÀO JADOO
07:30
NHỮNG BÀI HỌC THÚ VỊ
08:00
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
08:30
HEO PEPPA
09:00
PORORO VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
09:30
XIN CHÀO JADOO
10:00
7 VIÊN NGỌC RỒNG
10:30
PORORO VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
11:00
RỒNG RẮN LÊN MÂY: TAM VÀ TỨ
11:30
BỐ TÔI LÀ NGƯỜI HÙNG
12:30
KHI NHÀ VUA YÊU
13:30
NHỮNG BÀI HỌC THÚ VỊ
14:00
HEO PEPPA
14:30
XIN CHÀO JADOO
15:00
PORORO VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
15:30
HEO PEPPA
16:00
NHỮNG BÀI HỌC THÚ VỊ
16:30
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
17:00
HEO PEPPA
17:30
XIN CHÀO JADOO
18:00
BỐ TÔI LÀ NGƯỜI HÙNG
19:00
KHI NHÀ VUA YÊU
20:00
RỒNG RẮN LÊN MÂY: TAM VÀ TỨ
20:30
XIN CHÀO JADOO
21:00
7 VIÊN NGỌC RỒNG
21:30
HEO PEPPA
22:00
RỒNG RẮN LÊN MÂY: TAM VÀ TỨ
22:30
NHỮNG BÀI HỌC THÚ VỊ
23:00
CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC
23:30
HEO PEPPA
Lịch phát sóng HTV3 ngày 12/1/2021