28 January, 2021

Lịch phát sóng HTV2 ngày 30/8/2020

Lịch phát sóng HTV2 ngày 30/8/2020

00:00
Giải trí – Kỳ án Đông Tây Kim Cổ
01:00
Giải trí Việt Nam: Tài tiếu tuyệt – Mùa 5
01:45
Giải trí Việt Nam -Vitamin cười 2015 Mới
02:30
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 12
03:15
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 13
04:00
Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu – Mùa 6
04:20
Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu – Mùa 6
04:45
Giải trí – Kỳ án Đông Tây Kim Cổ
05:45
Thời sự Việt Nam – Tiếp sóng Bản tin buổi sáng
06:25
Giải trí Việt Nam -Vitamin cười 2015 mới
07:15
Phim truyện Hàn Quốc – Bí mật của phụ nữ
08:00
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 14
08:30
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 14
09:00
Phim truyện Hàn Quốc – Cục vàng của cha
09:55
Phim truyện Trung Quốc – Vân trung ca
11:00
Giải trí Việt Nam: Tài tiếu tuyệt – Mùa 5 (Cô tiên có quyền)
11:45
Giải trí – Nhanh như chớp nhí – Mùa 3
13:45
Giải trí – Kỳ án Đông Tây Kim Cổ
14:45
Giải trí Việt Nam – Trà mã huyền bí
15:15
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 13
16:25
Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu – Mùa 6
17:00
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 12
18:00
Giải trí Việt Nam – Siêu trí tuệ Việt Nam
19:00
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 14
20:00
Giải trí Việt Nam – Nhanh như chớp nhí – Mùa 3
21:30
Giải trí Việt Nam -Vitamin cười 2015 Mới (Hội độc thân muôn năm – Tập 1)
22:30
Giải trí Việt Nam – Trà mã huyền bí
23:00
Thời sự Việt Nam – Bản tin buổi tối
23:30
Giải trí Việt Nam – Kỳ tích kiến trúc của loài vật
Lịch phát sóng HTV2 ngày 30/8/2020