17 April, 2021

Lịch phát sóng HTV2 ngày 28/3/2021

Lịch phát sóng HTV2 ngày 28/3/2021

00:15
Giải trí – Kỳ án Đông Tây kim cổ
01:00
Phim truyện Ấn Độ – 80 năm chuyện tình
01:45
Giải trí – Vitamin cười 2017
02:30
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 13
03:15
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 14
04:00
Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu – Mùa 7
04:45
Giải trí – Kỳ án Đông Tây kim cổ
05:45
Thời sự Việt Nam – Tiếp sóng Bản tin buổi sáng
06:25
Giải trí – Vitamin cười 2017
07:15
Phim truyện Hàn Quốc – Sát thủ trong sương
08:00
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 13
09:00
Phim truyện Hàn Quốc – Cháy cho ước mơ
10:00
Phim truyện Trugn Quốc – Bích huyết thư
11:00
Giải trí – Tài tiếu tuyệt – Mùa 6
11:45
Phim truyện Hàn Quốc – Say nắng
12:45
Phim truyện Ấn Độ – 80 năm chuyện tình
13:45
Giải trí – Kỳ án Đông Tây kim cổ
14:45
Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu – Mùa 7
15:15
Giải trí – Vitamin cười 2017
16:25
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 13
17:30
Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu – Mùa 7
18:00
Giải trí – Từ lạ thành thương
19:00
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 14
20:00
Giải trí – Bếp vui bùng vị
21:00
Giải trí – Muốn ăn phải lăn vào bếp 2020
22:00
Giải trí – Vitamin cười 2017
23:00
Thời sự Việt Nam – Bản tin buổi tối
23:30
Phim tài liệu Việt Nam – Vợ tôi là số 1
Lịch phát sóng HTV2 ngày 28/3/2021