1 March, 2021

Lịch phát sóng HTV2 ngày 14/2/2021

Lịch phát sóng HTV2 ngày 14/2/2021

00:00
Giải trí – Sóng 21
01:00
Giải trí – Vạn nụ cười xuân: Canh vợ
01:45
Giải trí – Sóng 21
03:15
Vạn nụ cười xuân: Đón tết ngàn sao
04:00
Giải trí – Gala Hài: ACBC Tết 2018
05:45
Giải trí – Sóng 21
07:15
Giải trí – Gala Hài: ACBC Tết 2018
08:30
Giải trí – Vạn nụ cười xuân: Quê ta 4.0
09:00
Giải trí – Vạn nụ cười xuân: Xông đất đầu năm
10:00
Giải trí – Sóng 21
11:00
Phim truyện Việt Nam – Số độc đắc
12:00
Phim Điện ảnh – Xinê Việt tại nhà: Sắc đẹp ngàn cân
13:45
Phim truyện Việt Nam – Cưới chạy kịp xuân
15:15
Giải trí – Tài tiếu tuyệt – Mùa 5
16:15
Giải trí – Sóng 21
17:00
Phim truyện Việt Nam – Số độc đắc
18:15
Giải trí Mỹ – Vạn nụ cười xuân: Quê ta 4.0
18:35
Giải trí – Sóng 21
19:00
Phim Điện ảnh – Xinê Việt tại nhà: Mùa viết tình ca
21:00
Phim truyện Việt Nam – Số độc đắc
22:15
Giải trí – Vạn nụ cười xuân: Hồn chồng da hàng xóm
23:00
Giải trí – Vạn nụ cười xuân: Chàng rể hot boy
23:30
Giải trí – Vạn nụ cười xuân: Kén rể ngày xuân
Lịch phát sóng HTV2 ngày 14/2/2021