2 March, 2021

Lịch phát sóng HTV2 ngày 13/2/2021

Lịch phát sóng HTV2 ngày 13/2/2021

01:00
Giải trí – Gala Hài: ACBC Tết 2018
01:45
Giải trí – Vạn nụ cười xuân: Hồn chồng da hàng xóm
03:15
Giải trí – Sóng 21?
04:00
Giải trí – Ai là số 1?
05:45
Giải trí – Sóng 21
07:15
Giải trí – Vạn nụ cười xuân: Đón Tết nhà ai
08:00
Giải trí – Vạn nụ cười xuân: Đón tết ngàn sao
08:30
Giải trí – Gala Hài: ACBC Tết 2018
10:00
Giải trí – Vạn nụ cười xuân: Thần tài mất tích
11:00
Phim truyện Việt Nam – Số độc đắc
12:00
Phim điện ảnh – Xinê Việt tại nhà: Chàng vợ của em
13:45
Phim truyện Việt Nam – Cưới chạy kịp xuân
15:15
Giải trí – Gala Hài: ACBC Tết 2018
17:00
Phim truyện Việt Nam – Số độc đắc
18:15
Giải trí – Vạn nụ cười xuân: Con sáo xuống núi
19:00
Phim điện ảnh – Sắc đẹp ngàn cân
21:00
Phim truyện Việt Nam – Số độc đắc
22:15
Giải trí – Sóng 21
Lịch phát sóng HTV2 ngày 13/2/2021