6 March, 2021

Lịch phát sóng HTV2 ngày 12/2/2021

Lịch phát sóng HTV2 ngày 12/2/2021

00:00
Giải trí – Kỳ án Đông Tây kim cổ
01:00
Giải trí – Kỳ án Đông Tây kim cổ
04:00
Giải trí – Kỳ án Đông Tây kim cổ
04:45
Giải trí – Kỳ án Đông Tây kim cổ
05:45
Giải trí – Kỳ án Đông Tây kim cổ
06:25
Giải trí – Kỳ án Đông Tây kim cổ
07:00
Giải trí – Kỳ án Đông Tây kim cổ
11:00
Giải trí – Kỳ án Đông Tây kim cổ
11:35
Giải trí – Kỳ án Đông Tây kim cổ
12:00
Giải trí – Kỳ án Đông Tây kim cổ
13:45
Phim truyện Việt Nam – Cưới chạy kịp xuân
15:15
Giải trí – Kỳ án Đông Tây kim cổ
16:15
Giải trí – Kỳ án Đông Tây kim cổ
19:00
Phim điện ảnh – Xinê Việt tại nhà: Chàng vợ của em
21:00
Phim truyện Việt Nam – Số độc đắc
22:15
Giải trí – Kỳ án Đông Tây kim cổ
23:30
Giải trí – Kỳ án Đông Tây kim cổ
Lịch phát sóng HTV2 ngày 12/2/2021