25 February, 2021

Lịch phát sóng HTV2 ngày 11/2/2021

Lịch phát sóng HTV2 ngày 11/2/2021

00:00
Giải trí – Sóng 21
01:30
Giải trí – Vạn nụ cười xuân: Đón tết ngàn sao
02:30
Giải trí – Vạn nụ cười xuân: Thần tài mất tích
03:15
Giải trí – Vạn nụ cười xuân: Con sáo xuống núi
04:00
Giải trí – Sóng 21
04:45
Giải trí – Sóng 21
05:45
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 14
06:25
Giải trí – Vạn nụ cười xuân: Trường học ngôi sao
07:15
Giải trí – Vạn nụ cười xuân: Thần tài mất tích
08:00
Giải trí – Sóng 20
09:00
Giải trí – Vạn nụ cười xuân: Xông đất đầu năm
10:00
Giải trí – Vạn nụ cười xuân: Con sáo xuống núi
11:00
Giải trí – Vạn nụ cười xuân: Canh vợ
11:45
Phim truyện Hàn Quốc – Con ruột, con riêng
12:45
Giải trí – Vạn nụ cười xuân: Thần tài mất tích
13:45
Phim truyện Việt Nam – Số độc đắc
15:15
Giải trí – Vạn nụ cười xuân: Ngông
16:25
Giải trí – Ai là số 1?
17:00
Giải trí – Sóng 20
18:00
Giải trí – Gala Hài: ACBC Tết 2018
19:30
Giải trí – Vạn nụ cười xuân: Chàng rể hot boy
20:00
Giải trí – CT đặc biệt: Sóng 21
Lịch phát sóng HTV2 ngày 11/2/2021