4 August, 2020

Lịch phát sóng HTV9

Lịch phát sóng kênh HTV9

Lịch phát sóng HTV9 ngày 2/7/2020

Lịch phát sóng htv9 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Câu lạc bộ thể thao 01:00 Cải lương: Đừng để muộn màng 02:40 Phim tài liệu: Vang bóng một thời 03:00 Ca nhạc: Thế giới âm nhạc 03:30 Phim truyện Trung Quốc: Phù Dao hoàng hậu 05:05 Thể dục dưỡng sinh 05:15 Thể dục cơ bản 05:25 Tiêu điểm HTVC 05:30 Sự kiện thể thao 06:00 Tin buổi sáng …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV9 ngày 1/7/2020

Lịch phát sóng htv9 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Câu lạc bộ thể thao 02:00 Truyền hình Công nhân – Công đoàn 02:20 Học Bác hôm nay: Họ đã thành công như thế nào? 02:40 Phim tài liệu: Giáo sư – Tiến sĩ Đặng Lương Mô 03:00 Ca nhạc: Thế giới âm nhạc 03:30 Phim truyện Trung Quốc: Phù Dao hoàng hậu 05:05 Thể dục dưỡng sinh 05:15 …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV9 ngày 30/6/2020

Lịch phát sóng htv9 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Câu lạc bộ thể thao 01:00 Kịch 02:30 Cuộc sống và những điều kỳ diệu 02:40 Phim tài liệu: Giáo sư – Tiến sĩ Đặng Lương Mô 03:00 Miền ký ức “Tình yêu” 03:30 Phim truyện Trung Quốc: Phù Dao hoàng hậu 05:05 Thể dục dưỡng sinh 05:15 Thể dục cơ bản 05:25 Tiêu điểm HTVC 05:30 Thế giới …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV9 ngày 28/6/2020

Lịch phát sóng htv9 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Câu lạc bộ thể thao 02:00 Phim tài liệu: Đỉnh cao ý chí 02:20 Dự báo kinh tế 02:40 Yêu thương cuộc sống 03:00 Ca nhạc: Sắc màu âm nhạc 03:45 Không gian sống 04:00 Kiến thức cuộc sống 05:05 Thể dục dưỡng sinh 05:15 Thể dục cơ bản 05:25 Tiêu điểm HTVC 05:30 Tạp chí điền kinh 06:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV9 ngày 27/6/2020

Lịch phát sóng htv9 www.lichtruyenhinh.com

00:50 Nhạc thính phòng: Cảm hứng cổ điển 01:35 Tạp chí thể thao Đức 02:05 Thế giới thể thao 02:40 Phim tài liệu: Thương hiệu trái cây Việt 03:00 Tiếng đàn tri âm 03:30 Phim truyện Trung Quốc: Phù Dao hoàng hậu 05:05 Thể dục dưỡng sinh 05:15 Thể dục cơ bản 05:25 Tiêu điểm HTVC 05:30 Thế giới thể …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV9 ngày 26/6/2020

Lịch phát sóng htv9 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Bóng tròn 01:00 Câu lạc bộ thể thao 02:00 Chuyển động 4.0 02:20 Người trong cuộc 02:40 Phim tài liệu: Bầu ơi 03:00 Siêu thị cười 03:30 Phim truyện Trung Quốc: Phù Dao hoàng hậu 05:05 Thể dục dưỡng sinh 05:15 Thể dục cơ bản 05:25 Tiêu điểm HTVC 05:30 Tạp chí bóng rổ 06:00 Tin buổi sáng 06:30 …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV9 ngày 25/6/2020

Lịch phát sóng htv9 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Câu lạc bộ thể thao 01:00 Cải lương: Chuột đồng chuột chợ 02:40 Phim tài liệu: Bầu ơi 03:00 Ca nhạc: Thế giới âm nhạc 03:30 Phim truyện Trung Quốc: Phù Dao hoàng hậu 05:05 Thể dục dưỡng sinh 05:15 Thể dục cơ bản 05:25 Tiêu điểm HTVC 05:30 Sự kiện thể thao 06:00 Tin buổi sáng 06:30 Chương …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV9 ngày 24/6/2020

Lịch phát sóng htv9 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Câu lạc bộ thể thao 02:00 Truyền hình Công nhân – Công đoàn 02:20 Học Bác hôm nay: Trái tim áo trắng 02:40 Phim tài liệu: Nhà báo Huỳnh Văn Tiểng 03:00 Ca nhạc: Thế giới âm nhạc 03:30 Phim truyện Trung Quốc: Phù Dao hoàng hậu 05:05 Thể dục dưỡng sinh 05:15 Thể dục cơ bản 05:25 Tiêu …

Chi tiết