Lịch phát sóng HTV9

Lịch phát sóng kênh HTV9

Lịch phát sóng HTV9 ngày 26/6/2020

Lịch phát sóng htv9 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Bóng tròn 01:00 Câu lạc bộ thể thao 02:00 Chuyển động 4.0 02:20 Người trong cuộc 02:40 Phim tài liệu: Bầu ơi 03:00 Siêu thị cười 03:30 Phim truyện Trung Quốc: Phù Dao hoàng hậu 05:05 Thể dục dưỡng sinh 05:15 Thể dục cơ bản 05:25 Tiêu điểm HTVC 05:30 Tạp chí bóng rổ 06:00 Tin buổi sáng 06:30 …

Read More »

Lịch phát sóng HTV9 ngày 25/6/2020

Lịch phát sóng htv9 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Câu lạc bộ thể thao 01:00 Cải lương: Chuột đồng chuột chợ 02:40 Phim tài liệu: Bầu ơi 03:00 Ca nhạc: Thế giới âm nhạc 03:30 Phim truyện Trung Quốc: Phù Dao hoàng hậu 05:05 Thể dục dưỡng sinh 05:15 Thể dục cơ bản 05:25 Tiêu điểm HTVC 05:30 Sự kiện thể thao 06:00 Tin buổi sáng 06:30 Chương …

Read More »

Lịch phát sóng HTV9 ngày 24/6/2020

Lịch phát sóng htv9 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Câu lạc bộ thể thao 02:00 Truyền hình Công nhân – Công đoàn 02:20 Học Bác hôm nay: Trái tim áo trắng 02:40 Phim tài liệu: Nhà báo Huỳnh Văn Tiểng 03:00 Ca nhạc: Thế giới âm nhạc 03:30 Phim truyện Trung Quốc: Phù Dao hoàng hậu 05:05 Thể dục dưỡng sinh 05:15 Thể dục cơ bản 05:25 Tiêu …

Read More »

Lịch phát sóng HTV9 ngày 23/6/2020

Lịch phát sóng htv9 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Câu lạc bộ thể thao 01:00 Kịch 02:30 Cuộc sống và những điều kỳ diệu 02:40 Phim tài liệu: Nhà báo Huỳnh Văn Tiểng 03:00 Ca nhạc: Dấu ấn thời gian tuyển chọn 03:30 Phim truyện Trung Quốc: Phù Dao hoàng hậu 05:05 Thể dục dưỡng sinh 05:15 Thể dục cơ bản 05:25 Tiêu điểm HTVC 05:30 Thế giới …

Read More »

Lịch phát sóng HTV9 ngày 21/6/2020

Lịch phát sóng htv9 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Câu lạc bộ thể thao 02:00 Phim tài liệu: 45 năm HTV 02:20 Dự báo kinh tế 02:40 Yêu thương cuộc sống 03:00 Ca nhạc: Gõ cửa âm nhạc 03:45 Sống xanh: Lớp học ở vườn 04:00 Cuộc sống quanh ta: Những người tái thiết lập đảo 05:05 Thể dục dưỡng sinh 05:15 Thể dục cơ bản 05:25 Tiêu …

Read More »

Lịch phát sóng HTV9 ngày 20/6/2020

Lịch phát sóng htv9 www.lichtruyenhinh.com

00:50 Nhạc thính phòng: Sun Shiny Day 01:35 Tạp chí thể thao Đức 02:05 Thế giới thể thao 02:40 Phim tài liệu: 45 năm HTV 03:00 Tiếng đàn tri âm 03:30 Phim truyện Trung Quốc: Phù Dao hoàng hậu 05:05 Thể dục dưỡng sinh 05:15 Thể dục cơ bản 05:25 Tiêu điểm HTVC 05:30 Thế giới thể thao 06:00 Tin …

Read More »

Lịch phát sóng HTV9 ngày 19/6/2020

Lịch phát sóng htv9 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Bóng tròn 01:00 Câu lạc bộ thể thao 02:00 Chuyển động 4.0 02:20 Người trong cuộc 02:40 Phim tài liệu: Dương Tử Giang trẻ mãi với quê hương 03:00 Siêu thị cười: Tám lạng nửa cân 03:30 Phim truyện Trung Quốc: Phù Dao hoàng hậu 05:05 Thể dục dưỡng sinh 05:15 Thể dục cơ bản 05:25 Tiêu điểm HTVC …

Read More »

Lịch phát sóng HTV9 ngày 18/6/2020

Lịch phát sóng htv9 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Câu lạc bộ thể thao 01:00 Cải lương: Chuột đồng chuột chợ 02:40 Phim tài liệu: Dương Tử Giang trẻ mãi với quê hương 03:00 Ca nhạc: Thế giới âm nhạc 03:30 Phim truyện Trung Quốc: Phù Dao hoàng hậu 05:05 Thể dục dưỡng sinh 05:15 Thể dục cơ bản 05:25 Tiêu điểm HTVC 05:30 Sự kiện thể thao …

Read More »