13 April, 2021

Lịch phát sóng HTV2

Lịch phát sóng kênh HTV2

Lịch phát sóng HTV2 ngày 15/4/2021

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:15 Giải trí Việt Nam – Từ lạ thành thương 01:00 Phim truyện Ấn Độ – 80 năm chuyện tình 01:45 Phim truyện Trung Quốc – Diên Hy công lược 02:30 Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu – Mùa 7 02:50 Phim tài liệu Hàn Quốc – Amur kì bí 03:15 Phim truyện Hàn Quốc – Tựa …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 14/4/2021

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:15 Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu – Mùa 7 01:00 Phim truyện Ấn Độ – 80 năm chuyện tình 01:45 Phim truyện Trung Quốc – Diên Hy công lược 02:30 Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt – Mùa 6 03:15 Phim truyện Hàn Quốc – Tựa vào nơi anh 04:00 Giải trí Việt Nam …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 13/4/2021

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:15 Giải trí – Vitamin cười 2018 01:00 Phim truyện Việt Nam – 80 năm chuyện tình 01:45 Phim truyện Trung Quốc – Diên Hy công lược 02:30 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 13 03:15 Phim truyện Hàn Quốc – Tựa vào nơi anh 04:00 Phim tài liệu Hàn Quốc – Trà mã huyến …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 12/4/2021

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 14 01:00 Phim truyện Ấn Độ – 80 năm chuyện tình 01:45 Phim truyện Trung Quốc – Diên Hy công lược 02:30 Giải trí – Từ lạ thành thương 03:15 Phim truyện Hàn Quốc -Tựa vào nời anh 04:00 Giải trí Việt Nam – Vitamin cười 2018 04:45 …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 11/4/2021

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:15 Giải trí – Kỳ án Đông Tây kim cổ 01:00 Phim truyện Ấn Độ – 80 năm chuyện tình 01:45 Giải trí – Vitamin cười 2018 02:30 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 13 03:15 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 14 04:00 Chương trình cộng đồng – Kiến …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 10/4/2021

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:15 Giải trí – Vitamin cười 2018 01:00 Phim truyện Ấn Độ – 80 năm chuyện tình 01:45 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 14 02:30 Giải trí Việt Nam – Từ lạ thành thương 03:15 Phim truyện Hàn Quốc – Tựa vào nơi anh 04:00 Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt – …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 9/4/2021

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:15 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 14 01:00 Phim truyện Ấn Độ – 80 năm chuyện tình 01:45 Phim truyện Trung Quốc – Diên Hy công lược 02:30 Giải trí – Vitamin cười 2017 03:15 Phim truyện Hàn Quốc – Tựa vào nơi anh 04:00 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 8/4/2021

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:15 Giải trí Việt Nam – Từ lạ thành thương 01:00 Phim truyện Ấn Độ – 80 năm chuyện tình 01:45 Phim truyện Trung Quốc – Diên Hy công lược 02:30 Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu – Mùa 7 02:50 Phim tài liệu Hàn Quốc – Trà mã huyền bí 03:15 Phim truyện Hàn Quốc – …

Chi tiết