nGày 02/04/2020

Lịch phát sóng HTV2

Lịch phát sóng HTV2 ngày 9/2/2020

00:00 Vitamin cười 2017 01:00 Gia đình veston 01:45 Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa đặc biệt 02:30 Sao thế giới 02:50 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan_Phần 2 03:15 Hoa nở trong tim 04:00 Kiến tạo nhịp cầu – Mùa 5 04:20 Sao thế giới 04:45 Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 12 05:45 Tiếp sóng Bản …

Read More »

Lịch phát sóng HTV2 ngày 4/2/2020

00:00 Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa đặc biệt 01:00 Gia đình veston 01:45 Bên nhau mãi thôi 02:30 Sao thế giới 02:50 Trà mã huyền bí 03:15 Vân tay giả 04:00 Vitamin cười 2015 04:45 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan_Phần 2 04:45 Sao thế giới 05:45 Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06:25 Nuôi dưỡng tâm hồn …

Read More »

Lịch phát sóng HTV2 ngày 8/2/2020

00:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan_Phần 2 00:30 Trà mã huyền bí 01:00 Gia đình veston 01:45 Bên nhau mãi thôi 02:30 Kiến tạo nhịp cầu – Mùa 5 02:50 Trà mã huyền bí 03:15 Vân tay giả 04:00 Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa đặc biệt 04:45 Vitamin cười 2015 05:45 Tiếp sóng Bản tin buổi sáng …

Read More »

Lịch phát sóng HTV2 ngày 8/2/2020

00:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan_Phần 2 00:30 Trà mã huyền bí 01:00 Gia đình veston 01:45 Bên nhau mãi thôi 02:30 Kiến tạo nhịp cầu – Mùa 5 02:50 Trà mã huyền bí 03:15 Vân tay giả 04:00 Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa đặc biệt 04:45 Vitamin cười 2015 05:45 Tiếp sóng Bản tin buổi sáng …

Read More »

Lịch phát sóng HTV2 ngày 7/2/2020

00:00 Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 12 01:00 Gia đình veston 01:45 Bên nhau mãi thôi 02:30 Trà mã huyền bí 02:50 Sợi mì và những huyền thoại 03:15 Vân tay giả 04:00 Vitamin cười 2017 04:45 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan_Phần 2 05:05 Sao thế giới 05:45 Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06:25 Nuôi dưỡng …

Read More »

Lịch phát sóng HTV2 ngày 6/2/2020

00:30 Kiến tạo nhịp cầu – Mùa 5 01:00 Gia đình veston 01:45 Bên nhau mãi thôi 02:30 Vitamin cười 2015 03:15 Vân tay giả 04:00 Sao thế giới 04:20 Trà mã huyền bí 04:45 Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 12 05:45 Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06:25 Nuôi dưỡng tâm hồn 06:30 Kiến tạo nhịp cầu …

Read More »

Lịch phát sóng HTV2 ngày 5/2/2020

00:00 Trà mã huyền bí 00:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan_Phần 2 01:00 Gia đình veston 01:45 Bên nhau mãi thôi 02:30 Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 12 03:15 Vân tay giả 04:00 Kiến tạo nhịp cầu – Mùa 5 04:20 Sợi mì và những huyền thoại 04:45 Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa đặc biệt …

Read More »

Lịch phát sóng HTV2 ngày 3/2/2020

00:00 Sóng 20 00:30 Sợi mì và những huyền thoại 01:00 Gia đình veston 01:45 Vitamin cười 2015 02:30 Tìm kiếm tài năng Anh quốc 2019 03:15 Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa đặc biệt 04:00 Sợi mì và những huyền thoại 04:20 Trà mã huyền bí 04:45 Sao thế giới 05:05 Kiến tạo nhịp cầu – Mùa 5 …

Read More »