9:21 PM - 23/10/2021

Lịch phát sóng HTV2

Lịch phát sóng kênh HTV2

Lịch phát sóng HTV2 ngày 24/10/2021

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com 1

00:15 Giải trí Việt Nam – Siêu trí tuệ Việt Nam: Mùa 2 01:00 Phim truyện Hàn Quốc – Hoàng hậu Ki 01:45 Giải trí – Vitamin cười 2015 mới 02:30 Giải trí Anh – Tìm kiếm tài năng Anh quốc: Mùa đặc biệt 03:15 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 15 04:00 Chương trình cộng …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 23/10/2021

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com 1

00:15 Phim tài liệu Hàn Quốc – Trà mã huyền bí 01:00 Phim truyện Hàn Quốc – Hoàng hậu Ki 01:45 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 15 02:30 Giải trí Việt Nam – Siêu trí tuệ Việt Nam: Mùa 2 03:15 Phim truyện Hàn Quốc – Vòng quay hạnh phúc 04:00 Giải trí Việt Nam …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 22/10/2021

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com 1

00:15 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 15 01:00 Phim truyện Hàn Quốc – Hoàng hậu Ki 01:45 Phim truyện Trung Quốc – Bí ẩn trái tim 02:30 Giải trí – Vitamin cười 2015 mới 03:15 Phim truyện Hàn Quốc – Yêu đến tận cùng 04:00 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 21/10/2021

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com 1

00:00 Giải trí Việt Nam – Siêu trí tuệ Việt Nam: Mùa 2 01:00 Phim truyện Hàn Quốc – Hoàng hậu Ki 01:45 Phim truyện Trung Quốc – Bí ẩn trái tim 02:30 Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7 02:50 Phim tài liệu Hàn Quốc – Trà mã huyền bí 03:15 Phim truyện Hàn Quốc …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 20/10/2021

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com 1

00:30 Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7 01:00 Phim truyện Hàn Quốc – Hoàng hậu Ki 01:45 Phim truyện Trung Quốc – Bí ẩn trái tim 02:30 Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt: Mùa 6 03:15 Phim truyện Hàn Quốc – Yêu đến tận cùng 04:00 Giải trí Việt Nam – Kỳ án …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 19/10/2021

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com 1

00:00 Giải trí – Vitamin cười 2015 mới 01:00 Phim truyện Hàn Quốc – Hoàng hậu Ki 01:45 Phim truyện Trung Quốc – Lục phiến môn 02:30 Giải trí Anh – Tìm kiếm tài năng Anh quốc: Mùa đặc biệt 03:15 Phim truyện Hàn Quốc – Yêu đến tận cùng 04:00 Phim tài liệu Hàn Quốc – Sợi mì và …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 18/10/2021

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com 1

00:00 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 15 01:00 Phim truyện Hàn Quốc – Hoàng hậu Ki 01:45 Phim truyện Trung Quốc – Lục phiến môn 02:30 Giải trí – Siêu trí tuệ Việt Nam – Mùa 2 03:15 Phim truyện Hàn Quốc – Yêu đến tận cùng 04:00 Giải trí – Vitamin cười 2015 …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 17/10/2021

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com 1

00:15 GIẢI TRÍ – KỲ ÁN ĐÔNG TÂY KIM CỔ 01:00 PHIM TRUYỆN HÀN QUỐC – HOÀNG HẬU KI 01:45 GIẢI TRÍ – VITAMIN CƯỜI 2015 MỚI 02:30 GIẢI TRÍ ANH – TÌM KIẾM TÀI NĂNG ANH QUỐC: MÙA ĐẶC BIỆT 03:15 GIẢI TRÍ MỸ – TÌM KIẾM TÀI NĂNG MỸ: MÙA 15 04:00 CHƯƠNG TRÌNH CỘNG ĐỒNG – KIẾN …

Chi tiết