19 September, 2020

Lịch phát sóng HTV2

Lịch phát sóng kênh HTV2

Lịch phát sóng HTV2 ngày 18/9/2020

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:20 Tạp chí bóng đá Đức 01:10 Bí kíp vàng 01:30 Phim truyện Việt Nam: Vàng trắng 02:15 Giáo dục & hướng nghiệp: Ngành quản lý bệnh viện 02:30 Phim truyện Việt Nam: Trò chơi hôn nhân 03:15 Đồng hành hàng Việt 03:45 Khảo cổ 05:05 Thể dục Aerobic 05:35 Thế giới thể thao 06:00 Mua gì? Ở đâu? 06:15 …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 17/9/2020

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Giải trí Việt Nam – Vitamin cười 2015 Mới 01:00 Phim truyện Ấn Độ: Cô dâu thế tội 01:45 Phim truyện Hàn Quốc – Em sẽ là ngôi sao 02:30 Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu – Mùa 6 02:50 Giải trí – Trà mã huyền bí 03:15 Phim truyện Hàn Quốc – Anh đã rất …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 16/9/2020

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu – Mùa 6 01:00 Phim truyện Ấn Độ – Cô dâu thế tội 01:45 Phim truyện Hàn Quốc – Em là ngôi sao 02:30 Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt – Mùa 5 03:15 Phim truyện Hàn Quốc – Anh đã rất yêu em 04:00 Giải trí Việt …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 15/9/2020

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Giải trí – Kỳ Án Đông Tây Kim Cổ 01:00 Phim truyện Ấn Độ: Cô dâu thế tội 01:45 Phim truyện Hàn Quốc – Em là ngôi sao 02:30 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 13 03:15 Phim truyện Hàn Quốc – Anh đã rất yêu em 04:00 Giải trí – Trà mã huyền …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 14/9/2020

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Giải trí Mỹ: Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 14 01:00 Phim truyện Ấn Độ: Cô dâu thế tội 01:45 Phim truyện Hàn Quốc: Em là ngôi sao 02:30 Tài tiếu tuyệt – Mùa 5 03:15 Phim truyện Hàn Quốc: Anh đã rất yêu em 04:00 Giải trí Việt Nam: Vitamin cười 2015 mới 04:45 Giải trí – …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 13/9/2020

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Giải trí – Kỳ án Đông Tây Kim Cổ 01:00 Giải trí Việt Nam: Tài tiếu tuyệt – Mùa 5 01:45 Giải trí Việt Nam -Vitamin cười 2015 Mới 02:30 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 13 03:15 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 14 04:00 Chương trình cộng …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 12/9/2020

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Giải trí Việt Nam – Vitamin cười 2015 mới 01:00 Phim truyện Ấn Độ: Cô dâu thế tội 01:45 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 14 02:30 Giải trí – Kỳ án Đông Tây Kim Cổ 03:15 Phim truyện Hàn Quốc – Anh đã rất yêu em 04:00 Giải trí – Tài tiếu tuyệt …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 11/9/2020

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 14 01:00 Phim truyện Ấn Độ: Cô dâu thế tội 01:45 Phim truyện Hàn Quốc – Em là ngôi sao 02:30 Giải trí Việt Nam – Vitamin cười 2015 mới 03:15 Phim truyện Hàn Quốc – Anh đã rất yêu em 04:00 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm …

Chi tiết