26 November, 2020

Lịch phát sóng HTV2

Lịch phát sóng kênh HTV2

Lịch phát sóng HTV2 ngày 29/11/2020

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Giải trí – Kỳ án Đông Tây kim cổ 01:00 Giải trí – Tài tiếu tuyệt – Mùa 5 01:45 Giải trí – Vitamin cười 2015 mới 02:30 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 13 03:15 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 14 04:00 Chương trình cộng đồng – …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 28/11/2020

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Phim tài liệu Hàn Quốc – Trà mã huyền bí 01:00 Phim truyện Ấn Độ – 80 năm chuyện tình 01:45 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 14 02:30 Giải trí Việt Nam – Bistro K – Quán ăn hạnh phúc 03:15 Phim truyện Hàn Quốc – Anh đã rất yêu em 04:00 Giải …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 27/11/2020

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 14 01:00 Phim truyện Ấn Độ – 80 năm chuyện tình 01:45 Phim truyện Hàn Quốc – Em sẽ là ngôi sao 02:30 Giải trí – Vitamin cười 2018 03:15 Phim truyện Hàn Quốc – Anh đã rất yêu em 04:00 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 26/11/2020

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Giải trí Việt Nam – Bistro K – Quán ăn hạnh phúc 01:00 Phim truyện Ấn Độ – 80 năm chuyện tình 01:45 Phim truyện Hàn Quốc – Em sẽ là ngôi sao 02:30 Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu – Mùa 6 02:50 Phim tài liệu Hàn Quốc – Trà mã huyền bí 03:15 Phim …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 25/11/2020

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:30 Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu – Mùa 6 01:00 Phim truyện Ấn Độ – 80 năm chuyện tình 01:45 Phim truyện Hàn Quốc – Em sẽ là ngôi sao 02:30 Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt – Mùa 5 03:15 Phim truyện Hàn Quốc – Anh đã rất yêu em 04:00 Giải trí …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 24/11/2020

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Giải trí – Kỳ Án Đông Tây Kim Cổ 01:00 Phim truyện Ấn Độ – 80 năm chuyện tình 01:45 Phim truyện Hàn Quốc – Em sẽ là ngôi sao 02:30 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 13 03:15 Phim truyện Hàn Quốc – Anh đã rất yêu em 04:00 Phim tài liệu Hàn …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 23/11/2020

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 1 01:00 Phim truyện Ấn Độ – 80 năm chuyện tình 01:45 Phim truyện Hàn Quốc – Em sẽ là ngôi sao 02:30 Giải trí – Bistro K – Quán ăn hạnh phú 03:15 Phim truyện Hàn Quốc – Anh đã rất yêu em 04:00 Giải trí Việt …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV2 ngày 22/11/2020

Lich phat song HTV2 www.lichtruyenhinh.com

00:00 Giải trí – Kỳ án Đông Tây Kim Cổ 01:00 Giải trí Việt Nam: Tài tiếu tuyệt – Mùa 5 01:45 Giải trí Việt Nam -Vitamin cười 2018 02:30 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 13 03:15 Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 14 04:00 Chương trình cộng đồng …

Chi tiết