Lịch phát sóng HBO

Lịch phát sóng HBO 21/8/2017

01:30 GOAT : CON DÊ 03:05 RED SONJA 04:35 THE INTERVENTION : CAN THIỆP HÔN NHÂN 06:00 REVERSION : ĐẢO NGƯỢC 07:25 THE TRANSPORTER REFUELED : NGƯỜI VẬN CHUYỂN TÁI XUẤT 09:00 GAME OF THRONES S706 : TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 706 10:00 BALLERS S305 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 305 10:30 INSECURE S205 : BẤP BÊNH 205 11:00 …

Read More »

Lịch phát sóng HBO 20/8/2017

00:05 THE FOREST : KHU RỪNG 01:40 VAN HELSING 03:50 HOLLYWOOD ON SET 714 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 714 04:15 DRILLBIT TAYLOR 06:00 FAST & FURIOUS : CUỘC VUI NÁO NHIỆT 07:45 LOVE & MERCY : YÊU THƯƠNG VÀ DUNG THỨ 09:45 CENTRAL INTELLIGENCE : TÌNH BÁO TRƯỜNG CENTRAL 11:30 ARGO 13:30 ALLIED : ĐỒNG MINH 15:30 STRANGE MAGIC : …

Read More »

Lịch phát sóng HBO 19/8/2017

00:30 HOLLYWOOD ON SET 714 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 714 00:45 HARD TARGET : MỤC TIÊU KHÓ DIỆT 02:25 DUMB & DUMBER : ĐÃ NGỐC CÒN CÓ KẺ NGỐC HƠN 04:10 DEFINITELY, MAYBE : CHẮC CHẮN RỒI, CÓ LẼ THẾ 06:00 DREAMGIRLS : NHỮNG CÔ GÁI TRONG MƠ 08:10 ED TV : CHƯƠNG TRÌNH “ED TI-VI” 10:10 ROCK THE KASBAH …

Read More »

Lịch phát sóng HBO 18/8/2017

00:00 ROCK OF AGES : KỶ NGUYÊN ROCK 02:00 HOLLYWOOD ON SET 714 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 714 02:25 LOVE & MERCY : YÊU THƯƠNG VÀ DUNG THỨ 04:25 BABE: PIG IN THE CITY : BABE: CHÚ LỢN TRONG THÀNH PHỐ 06:00 TOMMY COOPER: NOT LIKE THAT, LIKE THIS : TOMMY COOPER: KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ, THẾ NÀY CƠ 07:45 …

Read More »

Lịch phát sóng HBO 17/8/2017

01:40 THE LOVE GURU : QUÂN SƯ TÌNH YÊU 03:05 BE SOMEBODY : TRỞ THÀNH MỘT AI ĐÓ 04:35 THE BRADY BUNCH MOVIE : BỘ PHIM VỀ ĐẠI GIA ĐÌNH BRADY 06:00 RED SONJA 07:25 COUPLES RETREAT : KÌ NGHỈ CHO CẶP ĐÔI 09:15 GOOSEBUMPS : NỔI DA GÀ 11:00 I SAW THE LIGHT : TÔI ĐÃ THẤY ÁNH SÁNG …

Read More »

Lịch phát sóng HBO 16/8/2017

01:40 WAR DOGS : LÁI SÚNG THỜI CHIẾN 03:35 HOLLYWOOD ON SET 713 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 713 04:05 REVOLUTIONARY ROAD : ĐƯỜNG REVOLUTIONARY 06:00 ASHBY 07:40 THE ROOKIE (2002) : LÍNH MỚI 09:45 HOLLYWOOD ON SET 714 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 714 10:15 RICKI AND THE FLASH : RICKI VÀ BAN NHẠC FLASH 11:55 RED DRAGON : RỒNG LỬA …

Read More »

Lịch phát sóng HBO 15/8/2017

00:30 THE INTERVENTION : CAN THIỆP HÔN NHÂN 01:55 THE CONJURING 2 : GỌI HỒN PHẦN 2 04:05 THE FOG : SƯƠNG MÙ 05:35 HOLLYWOOD ON SET 713 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 713 06:00 RUGRATS IN PARIS: THE MOVIE : GIA ĐÌNH RUGRAT ĐẾN PARIS 07:15 DUMB & DUMBER : ĐÃ NGỐC CÒN CÓ KẺ NGỐC HƠN 09:00 TERRORDACTYL : …

Read More »

Lịch phát sóng HBO 14/8/2017

01:45 THE GALLOWS : GIÁ TREO CÔ 03:05 THE DARKNESS : BÓNG TỐI 04:35 FLOWER SHOP MYSTERY: MUM’S THE WORD : BÍ ẨN CỬA HÀNG HOA: LẶNG THINH 06:00 REMEMBER : NHỚ LẠI 07:30 SURROGATES : NGƯỜI MÁY THẾ THÂN 09:00 GAME OF THRONES S705 : TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 705 10:00 BALLERS S304 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC …

Read More »