Lịch phát sóng HBO

Lịch phát sóng HBO 31/7/2017

00:35 VIGILANTE DIARIES : NHẬT KÍ QUÁI HIỆP 02:20 GIRL, INTERRUPTED : CÔ GÁI VẨN VƠ 04:25 SON OF RAMBOW : CON TRAI CỦA RAMBOW 06:00 EMMA’S CHANCE : CHÚ NGỰA CHANCE CỦA EMMA 07:30 THE FINAL GIRLS : NHỮNG CÔ GÁI CUỐI CÙNG 09:00 GAME OF THRONES S703 : TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 703 10:00 BALLERS S302 : CẦU …

Read More »

Lịch phát sóng HBO 30/7/2017

01:45 BROTHER NATURE : BẢN CHẤT ANH EM 03:20 THE PRODUCERS : NHỮNG NHÀ SẢN XUẤT 05:30 HOLLYWOOD ON SET 711 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 711 06:00 KATE & LEOPOLD : KATE VÀ LEOPOLD 07:55 HARRY POTTER AND THE SORCERER’S STONE : HARRY POTTER VÀ HÒN ĐÁ PHÙ THỦY 10:25 HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS : HARRY POTTER …

Read More »

Lịch phát sóng HBO 29/7/2017

00:50 POINT BREAK : RANH GIỚI 02:40 SIGNS : NHỮNG DẤU HIỆU 04:25 BROTHER NATURE : BẢN CHẤT ANH EM 06:00 ATLANTIS: THE LOST EMPIRE : ATLANTIS: ĐỄ CHẾ ĐÃ MẤT 07:35 AEONFLUX 09:05 CAPTAIN FANTASTIC : NGƯỜI ĐỘI TRƯỞNG TUYỆT DIỆU 11:05 HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX : HAARRY POTTER VÀ HỘI PHƯỢNG HOÀNG 13:20 POINT …

Read More »

Lịch phát sóng HBO 28/7/2017

01:40 YOU DON’T MESS WITH THE ZOHAN : ĐỪNG ĐÙA VỚI ZOHAN 03:25 THE OVERNIGHT : Ở CHƠI QUA ĐÊM 04:40 RUGRATS GO WILD : CUỘC PHIÊU LƯU CỦA RUGRAT 06:00 GHOST : HỒN MA 08:10 STRAIGHT OUTTA COMPTON : DÂN CHƠI COMPTON 10:30 PAN 12:20 HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE : HARRY POTTER VÀ CHIẾC CỐC LỬA …

Read More »

Lịch phát sóng HBO 27/7/2017

01:30 THE ASSASSINATION OF JESSE JAMES BY THE COWARD ROBERT FORD : VỤ ÁM SÁT JESSE JAMES 04:10 THE LAST OF THE MOHICANS : NGƯỜI MOHICAN CUỐI CÙNG 06:00 PRIDE AND PREJUDICE : KIÊU HÃNH VÀ ĐỊNH KIẾN 08:10 CRIMSON TIDE 10:05 HOLLYWOOD ON SET 711 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 711 10:30 SIGNS : NHỮNG DẤU HIỆU 12:15 HARRY POTTER …

Read More »

Lịch phát sóng HBO 26/7/2017

00:15 JOHN CARPENTER’S ESCAPE FROM L.A : CUỘC ĐẢO TẨU CỦA JOHN CARPENTER KHỎI L.A 01:50 THE BOSS : BÀ SẾP 03:25 HOLLYWOOD ON SET 711 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 711 03:55 ALIVE : SỐNG CÒN 06:00 THE ASSASSINATION OF JESSE JAMES BY THE COWARD ROBERT FORD : VỤ ÁM SÁT JESSE JAMES 08:35 DIGGING FOR FIRE : TÌM LỬA …

Read More »

Lịch phát sóng HBO 25/7/2017

00:55 THE GREEN MILE : DẶM XANH 04:00 PAY IT FORWARD : ĐÁP ĐỀN TIẾP NỐI 06:00 ZOMBIELAND : VÙNG ĐẤT MA 07:25 APPROACHING THE UNKNOWN : TIẾN VỀ NƠI XA LẠ 08:55 ED TV : CHƯƠNG TRÌNH “ED TI-VI” 10:55 BROTHER NATURE : BẢN CHẤT ANH EM 12:30 HARRY POTTER AND THE SORCERER’S STONE : HARRY POTTER VÀ HÒN …

Read More »

Lịch phát sóng HBO 24/7/2017

00:50 THE UNBORN (2009) : ĐỨA TRẺ CHƯA SINH 02:20 PAY IT FORWARD : ĐÁP ĐỀN TIẾP NỐI 04:20 SUMMER CATCH : ĐÓN LẤY MÙA HÈ 06:00 SON OF RAMBOW : CON TRAI CỦA RAMBOW 07:35 PEOPLE PLACES THINGS : MUÔN NGƯỜI MUÔN MẬT MUÔN NƠI 09:00 GAME OF THRONES S702 : TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 702 10:00 BALLERS S301 …

Read More »