nGày 21/01/2018

Lịch phát sóng HBO 9/9/2017

Lịch phát sóng HBO 9/9/2017
00:50MASTER OF THE SHADOWLESS KICK: WONG KEI-YING : CAO THỦ VÔ ẢNH CƯỚC: HOÀNG KỲ ANH
02:25ANA MARIA IN NOVELA LAND : ANA MARIA TRONG PHIM
04:00JULIE & JULIA
06:00LEMONY SNICKET’S A SERIES OF UNFORTUNATE EVENTS : LEMONY SNICKET: LOẠT CHUYỆN KHÔNG MAY
07:50AN AMERICAN GIRL: GRACE STIRS UP SUCCESS : GRACE VƯƠN TỚI THÀNH CÔNG
09:30HOLLYWOOD ON SET 717 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 717
09:55THE MAN FROM U.N.C.L.E. : NGƯỜI ĐẾN TỪ UNCLE
11:50MAXIMUM RIDE
13:20JACK REACHER: NEVER GO BACK : JACK REACHER: KHÔNG QUAY ĐẦU
15:20CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS : TRỜI NHIỀU MÂY VỚI KHẢ NĂNG CÓ THỊT VIÊN
16:50POCAHONTAS
18:10ALEXANDER AND THE TERRIBLE, HORRIBLE, NO GOOD, VERY BAD DAY : ALEXANDER VÀ NGÀY TỒI TỆ KHỦNG KHIẾP
19:30HANCOCK : HANCOOK
21:00INFERNO (2016) : HỎA NGỤC
23:00THE BOY (2016) : CẬU BÉ

 

Comments

comments

Lịch phát sóng HBO 9/9/2017