6:34 PM - 22/09/2021

Lịch phát sóng HBO 9/9/2021

Lịch phát sóng HBO 9/9/2021

00:30:00 JOKER
01:10:00 HUSTLERS : HỘI LỪA ĐẢO
02:55:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 926
03:20:00 SPIDER IN THE WEB : NHỆN TRONG MẠNG
05:15:00 FOOTLOOSE (2011) : NHẢY MÚA TỰ DO
07:10:00 ENTRAPMENT : GIĂNG BẪY
09:05:00 JERRY MAGUIRE
11:20:00 THE MARKSMAN (2020) : XẠ THỦ (2020)
13:05:00 WALKING TALL (2004) : KIÊU HÃNH TIẾN BƯỚC
14:30:00 THE ROADS NOT TAKEN : NHỮNG NGÃ RẼ KHÁC
15:55:00 ENTOURAGE (2015) : ĐOÀN TÙY TÙNG
17:30:00 ALOHA : XIN CHÀO
19:15:00 THE RHYTHM SECTION : NHỊP ĐIỆU BÁO THÙ
21:00:00 CHARLIE’S ANGELS : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE
22:55:00 THE GRUDGE (2020) : HẬN THÙ (2020)
Lịch phát sóng HBO 9/9/2021