8:23 PM - 18/10/2021

Lịch phát sóng HBO 9/8/2021

Lịch phát sóng HBO 9/8/2021

00:30:00 THE REVENANT : NGƯỜI VỀ TỪ CÕI CHẾT
01:30:00 THE PURGE : THANH TRỪNG
02:55:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 922
03:20:00 STREET KINGS : NHỮNG ÔNG VUA CỦA ĐƯỜNG PHỐ
05:10:00 LOVE ACTUALLY : YÊU THỰC SỰ
07:20:00 DON’T LET GO : ĐỪNG BUÔNG TAY
09:00:00 THE WHITE LOTUS S1 : KHU NGHỈ DƯỠNG HOA SEN TRẮNG 105
10:00:00 CHAPPIE
12:00:00 JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE : JUMANJI: CHÀO MỪNG TỚI RỪNG XANH
13:55:00 JUMANJI: THE NEXT LEVEL : JUMANJI: MÀN CHƠI TIẾP THEO
15:55:00 EMMA.
18:00:00 PLAYING WITH FIRE : ĐÙA VỚI LỬA
19:35:00 TENET
22:00:00 THE WHITE LOTUS S1 : KHU NGHỈ DƯỠNG HOA SEN TRẮNG 105
23:00:00 THE TAX COLLECTOR : NGƯỜI THU THUẾ
Lịch phát sóng HBO 9/8/2021