nGày 20/08/2019

Lịch phát sóng HBO 9/8/2019

Lịch phát sóng HBO 9/8/2019
00:30:00300
02:20:00SIN CITY : THÀNH PHỐ TỘI LỖI
04:20:00JESUS CHRIST SUPERSTAR LIVE IN CONCERT : CHÚA JESUS: HÒA NHẠC CÙNG CÁC SIÊU SAO
06:00:00DC SUPER HERO GIRLS: INTERGALACTIC GAMES : NỮ SIÊU ANH HÙNG DC: GIẢI ĐẤU LIÊN THIÊN HÀ
07:20:00THE ODD LIFE OF TIMOTHY GREEN : MẢNH ĐỜI KÌ LẠI CỦA TIMOTHY GREEN
09:05:00GODZILLA (1998)
11:20:00ESCAPE PLAN 2: HADES : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC PHẦN 2: HADES
13:00:00THE COMMUTER : HÀNH KHÁCH ĐI TÀU
14:45:00THE AVENGERS (2012) : BIỆT ĐỘI BÁO THÙ (2012)
17:05:00LARA CROFT TOMB RAIDER: THE CRADLE OF LIFE : LARA CROFT, NGƯỜI TÌM KiẾM HẦM MỘ: CÁI NÔI CỦA SỰ SỐNG
19:00:00CRAZY RICH ASIANS
21:00:00MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THỈ: HẬU QUẢ
23:25:00BACKTRACE : TRUY NGƯỢC
Lịch phát sóng HBO 9/8/2019