nGày 23/03/2019

Lịch phát sóng HBO 9/12/2018

Lịch phát sóng HBO 9/12/2018
 • 00:50:00THE BIG SHORT
 • 02:55:00CARRIERS : NHỮNG KẺ MANG MẦM BỆNH
 • 04:20:00IN A VALLEY OF VIOLENCE : THUNG LŨNG BẠO LỰC
 • 06:00:00JUST LIKE HEAVEN : NHƯ THỂ THIÊN ĐƯỜNG
 • 07:35:00THE SPIDERWICK CHRONICLES : BIÊN NIÊN SỬ SPIDERWICK
 • 09:10:00ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS : ALICE QUA TẤM GƯƠNG SOI
 • 11:05:00BLOOD DIAMOND : KIM CƯƠNG MÁU
 • 13:25:00KONG: SKULL ISLAND : KONG: ĐẢO ĐẦU LÂU
 • 15:20:00TOY STORY 3 : CÂU CHUYỆN ĐỒ CHƠI 3
 • 17:00:00THE LEGO BATMAN MOVIE : NGƯỜI DƠI LEGO
 • 18:40:00WONDER WOMAN : NỮ THẦN CHIẾN BINH
 • 21:00:00GRISSE S106 : THỊ TRẤN GRISSE 106
 • 21:50:00KING KONG (2005)
Lịch phát sóng HBO 9/12/2018