26 October, 2020

Lịch phát sóng HBO 9/10/2020

01:50:00 THE FAULT IN OUR STARS : LỖI TẠI NHỮNG VÌ SAO
03:50:00 GALAXY QUEST : NHIỆM VỤ THIÊN HÀ
05:35:00 THE PARTS YOU LOSE : NHỮNG ĐIỀU TA ĐÁNH MẤT
07:05:00 THE SIEGE : CUỘC VÂY HÃM
09:00:00 THE MEG : CÁ MẬP CỔ ĐẠI
10:50:00 A STAR IS BORN : NGÔI SAO MỚI RẠNG
13:05:00 SHOOTER : XẠ THỦ
15:10:00 THE LEGO MOVIE 2: THE SECOND PART : THẾ GIỚI LEGO PHẦN 2
16:55:00 SPIDER-MAN 2 : NGƯỜI NHỆN 2
19:05:00 ANGEL HAS FALLEN : THIÊN THẦN SỤP ĐỔ
21:00:00 GOING IN STYLE : RA TAY THẬT PHONG CÁCH (2017)
22:40:00 IT: CHAPTER 2 : GÃ HỀ MA QUÁI: CHƯƠNG 2