2 March, 2021

Lịch phát sóng HBO 9/1/2021

Lịch phát sóng HBO 9/1/2021

00:55:00 COLD BLOOD LEGACY : DI SẢN CỦA KẺ MÁU LẠNH
02:35:00 CRAWL : BÒ LẾT
04:05:00 THE MEXICAN : HUYỀN THOẠI MEXICO
06:05:00 A BEAUTIFUL MIND : MỘT TÂM HỒN ĐẸP
08:15:00 THE SPONGEBOB SQUAREPANTS MOVIE : BỘ PHIM VỀ BOB BỌT BIỂN QUẦN VUÔNG
09:40:00 OFFICIAL SECRETS : BÍ MẬT CHÍNH THỨC
11:30:00 BRIDESMAIDS : PHÙ DÂU
13:30:00 BEN-HUR (2016)
15:35:00 HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN : HARRY POTTER VÀ TÙ NHÂN AZKABAN
18:00:00 THE SECRET LIFE OF PETS 2 : ĐỜI SỐNG BÍ MẬT CỦA THÚ CƯNG PHẦN 2
19:25:00 21 BRIDGES : 21 CÂY CẦU
21:00:00 RICHARD JEWELL
23:05:00 ANNA
Lịch phát sóng HBO 9/1/2021