29 November, 2020

Lịch phát sóng HBO 8/9/2020

00:30:00 HANCOCK : HANCOOK
02:30:00 THE GRAND BUDAPEST HOTEL : KHÁCH SẠN GRAND BUDAPEST
04:10:00 CROSSWORD MYSTERIES: A PUZZLE TO DIE FOR : BÍ ẨN TRÒ CHƠI Ô CHỮ: Ô CHỮ CHẾT NGƯỜI
05:35:00 HANCOCK : HANCOOK
07:10:00 TIM BURTON’S THE CORPSE BRIDE : CÔ DÂU XÁC CHẾT
08:25:00 THE FINAL CUT
10:05:00 CHARLIE’S ANGELS: FULL THROTTLE : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE: HẾT TỐC LỰC
11:50:00 THE ART OF SELF-DEFENCE : NGHỆ THUẬT TỰ VỆ
13:30:00 DIE HARD 4.0 : KẺ CỨNG ĐẦU PHẦN 4
15:35:00 MR. POPPER’S PENGUINS : BẦY CHIM CÁNH CỤT CỦA NGÀI POPPER
17:10:00 JOY
19:15:00 THE BOURNE SUPREMACY : UY LỰC CỦA BOURNE
21:00:00 THE BOURNE ULTIMATUM : TỐI HẬU THƯ CỦA BOURNE
22:55:00 ROUGH NIGHT : ĐÊM HỖN LOẠN