14 May, 2021

Lịch phát sóng HBO 8/5/2021

Lịch phát sóng HBO 8/5/2021

00:30:00 THE EYE : CON MẮT
01:35:00 BANGKOK DANGEROUS : BANGKOK HIỂM NGUY
03:10:00 BRAHMS: THE BOY II : BRAHMS: CẬU BÉ PHẦN 2
04:40:00 THE COURIER : NGƯỜI GIAO HÀNG
06:15:00 A THOUSAND WORDS : NGÀN LỜI CUỐI
06:45:00 THE MASK : MẶT NẠ
09:25:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 909
09:55:00 SAHARA : SA MẠC SAHARA
11:55:00 LIKE A BOSS : OAI NHƯ SẾP
13:15:00 PRIEST (2011) : GIÁO SĨ
14:40:00 KNIGHT AND DAY : NHƯ NGÀY VÀ ĐÊM
16:30:00 SHARK TALE : CÂU CHUYỆN CÁ MẬP
18:00:00 THE PURGE : THANH TRỪNG
19:25:00 FASTER : NHANH HƠN
21:00:00 THE OUTPOST : TIỀN ĐỒN
22:55:00 THE COURIER : NGƯỜI GIAO HÀNG
Lịch phát sóng HBO 8/5/2021