nGày 19/02/2019

Lịch phát sóng HBO 8/12/2018

Lịch phát sóng HBO 8/12/2018
 • 00:20:00FOLKLORE S104: POB : TRUYỆN DÂN GIAN 104
 • 01:20:00211 : MÃ 211
 • 02:50:00TROPIC THUNDER
 • 04:40:00RUGRATS IN PARIS: THE MOVIE : GIA ĐÌNH RUGRAT ĐẾN PARIS
 • 06:00:00ALVIN AND THE CHIPMUNKS: THE ROAD CHIP : ALVIN VÀ NHÓM SÓC CHUỘT: CHUYẾN RONG RUỔI
 • 07:30:00THE BREAK-UP : CUỘC CHIA TAY
 • 09:15:00DOWN WITH LOVE
 • 11:00:00IN A VALLEY OF VIOLENCE : THUNG LŨNG BẠO LỰC
 • 12:45:00TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: HIỆP SĨ CUỐI CÙNG
 • 15:15:00SPY KIDS : ĐIỆP VIÊN NHÍ
 • 16:45:00EAGLE EYE : MẮT ĐẠI BÀNG
 • 18:40:00THE HBO MOVIE SHOW 05
 • 19:05:00KONG: SKULL ISLAND : KONG: ĐẢO ĐẦU LÂU
 • 21:00:00A QUIET PLACE
 • 22:30:00WONDER WOMAN : NỮ THẦN CHIẾN BINH
Lịch phát sóng HBO 8/12/2018