nGày 25/03/2019

Lịch phát sóng HBO 8/11/2018

Lịch phát sóng HBO 8/11/2018
 • 01:10:00CHRISTINE (2016) : CHRISTINE
 • 03:10:00MORNING GLORY : BAN MAI HUY HOÀNG
 • 05:00:00LAST HOLIDAY : KÌ NGHỈ CUỐI CÙNG
 • 06:50:00HEAT : SỨC NÓNG
 • 09:35:00GRISSE S101
 • 10:35:00GREEN ZONE : VÙNG XANH
 • 12:30:00THE HOUSE : NHÀ CÁI
 • 13:55:00THE GOOD DINOSAUR : CHÚ KHỦNG LONG TỐT BỤNG
 • 15:30:00IMAGINE THAT : TƯỞNG TƯỢNG MÀ XEM
 • 17:15:00THE LAST AIRBENDER : NGỰ KHÍ SƯ CUỐI CÙNG
 • 19:00:00OCEAN’S THIRTEEN : HỘI MƯỜI BA CỦA OCEAN
 • 21:00:00FOLKLORE S105: TOYOL : TRUYỆN DÂN GIAN 105
 • 21:50:00AMERICAN ASSASSIN : SÁT THỦ MỸ
 • 23:10:00GIRLS TRIP : CHUYẾN DU LỊCH CỦA HỘI CHỊ EM
Lịch phát sóng HBO 8/11/2018