8:18 AM - 09/12/2021

Lịch phát sóng HBO 8/10/2021

Lịch phát sóng HBO 8/10/2021

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH
01:30:00 THE BIG SHORT : VỤ BÁN KHỐNG LỊCH SỬ
03:35:00 BLOWN AWAY : NỔ TUNG
05:35:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 931
06:05:00 BIRDMAN OR (THE UNEXPECTED VIRTUE OF IGNORANCE) : NGƯỜI CHIM
08:00:00 HUMAN CAPITAL : VỐN LIẾNG CON NGƯỜI
09:40:00 RED
11:30:00 WALKING TALL (2004) : KIÊU HÃNH TIẾN BƯỚC
12:55:00 THE RHYTHM SECTION : NHỊP ĐIỆU BÁO THÙ
14:40:00 HOTEL FOR DOGS : KHÁCH SẠN DÀNH CHO CHÓ
16:25:00 ROALD DAHL’S THE WITCHES : PHÙ THỦY
18:05:00 ASSASSIN’S CREED : HỘI SÁT THỦ
20:00:00 JURASSIC WORLD : THẾ GIỚI KỈ JURA
22:00:00 LET HIM GO : HÃY ĐỂ CON RA ĐI
23:55:00 BOHEMIAN RHAPSODY
Lịch phát sóng HBO 8/10/2021